Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 3 - Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiết 1)

Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 3 - Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiết 1)

CÁCH GÕ:

 - Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift đồng thời gõ phím chính.

 - Nếu gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift bên trái. Ngược lại, nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift bên phải

 - Việc gõ hai phím đồng thời như vậy được gọi là gõ tổ hợp phím

 

ppt 27 trang Khắc Nam 26/06/2023 450
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học Khối 4 - Chương 3 - Bài 3: Sử dụng phím Shift (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN: TIN HỌC 
LỚP 4 
A. Hàng phím trên 
B. Hàng phím cơ sở 
C. Hàng phím dưới 
 Câu 1:Hàng phím nào làm chuẩn để đặt tay ? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 2:Phím dùng để gõ dấu cách giữa hai từ có tên là gì ? 
A. Phím cách 
B. Phím Caps Lock 
C. Phím Delete 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
M, N, A, B, C, @, #, $, %, &, ( ) 
Làm thế nào để gõ những kí tự in hoa, kí tự đặc biệt, kí tự trên của phím có 2 kí tự?. 
Bài học hôm nay thầy và các bạn sẽ cùng tìm hiểu 
BÀI 3: SỬ DỤNG PHÍM SHIFT (TIẾT 1) 
Thứ tư ngày 05 tháng 1 năm 2022 
Một bạn hãy chỉ vị trí của phím Shift trên bàn phím 
Vị trí phím Shift trên bàn phím 
Thảo luận và cho biết cách gõ phím Shift 
 CÁCH GÕ: 
 - Ngón út vươn ra nhấn giữ phím Shift đồng thời gõ phím chính. 
 - Nếu gõ phím chính bằng tay phải thì ngón út tay trái nhấn giữ phím Shift bên trái. Ngược lại, nếu cần gõ phím chính bằng tay trái thì ngón út tay phải nhấn giữ phím Shift bên phải 
 - Việc gõ hai phím đồng thời như vậy được gọi là gõ tổ hợp phím 
0995459613 
Ngón út tay trái 
Ngón trỏ của tay phải 
 Ví dụ: Cách gõ chữ M trên bàn phím 
Chú ý 
Nếu gõ nhiều chữ in hoa liền nhau bằng một tay thì hãy nhấn giữ phím Shift cho đến khi gõ xong các phím này 
0995459613 
P 
H 
I 
+ 
Shift 
 ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + 
Nhấn giữ phím Shift đồng thời nhấn phím sau đó 
cho cô biết kết quả? 
Kết quả 
% 
Chú ý 
Khi phối hợp phím Shift với những phím có hai ký tự em sẽ được ký tự trên của phím đó.Còn những ký tự dưới ta gõ bình thường 
+ 
Shift 
 ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + 
Chức năng của phím Shift? 
Kết luận:  Chức năng của phím Shift dùng để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu 
THỰC HÀNH 
T1.  Khởi động máy tính và phần mềm Word . Sử dụng phím Shift gõ những chữ in hoa và các kí hiệu trên sau: 
 - A, B, C, D, E, F, G, H , P, O, N, M, X, S, Q, L, R, Q, T 
- ! @ # $ % ^ & * ( ) : “ ? + 
Trường Tiểu học Đạ Long 
 (7+5) x 10 = 120 
- A, B, C, D, E, F, G, H , P, O, N, M, X, S, Q, L, R, Q, T 
! @ # $ % ^ & * ( ) : “ ? + 
Trường Tiểu học Đạ Long 
(7+5) x 10 = 120 
Bắt đầu 
Hết giờ 
05:00 
04:59 
04:58 
04:57 
04:56 
04:55 
04:54 
04:53 
04:52 
04:51 
04:50 
04:49 
04:48 
04:47 
04:46 
04:45 
04:44 
04:43 
04:42 
04:41 
04:40 
04:39 
04:38 
04:37 
04:36 
04:35 
04:34 
04:33 
04:32 
04:31 
04:30 
04:29 
04:28 
04:27 
04:26 
04:25 
04:24 
04:23 
04:22 
04:21 
04:20 
04:19 
04:18 
04:17 
04:16 
04:15 
04:14 
04:13 
04:12 
04:11 
04:10 
04:09 
04:08 
04:07 
04:06 
04:05 
04:04 
04:03 
04:02 
04:01 
04:00 
03:59 
03:58 
03:57 
03:56 
03:55 
03:54 
03:53 
03:52 
03:51 
03:50 
03:49 
03:48 
03:47 
03:46 
03:45 
03:44 
03:43 
03:42 
03:41 
03:40 
03:39 
03:38 
03:37 
03:36 
03:35 
03:34 
03:33 
03:32 
03:31 
03:30 
03:29 
03:28 
03:27 
03:26 
03:25 
03:24 
03:23 
03:22 
03:21 
03:20 
03:19 
03:18 
03:17 
03:16 
03:15 
03:14 
03:13 
03:12 
03:11 
03:10 
03:09 
03:08 
03:07 
03:06 
03:05 
03:04 
03:03 
03:02 
03:01 
03:00 
02:59 
02:58 
02:57 
02:56 
02:55 
02:54 
02:53 
02:52 
02:51 
02:50 
02:49 
02:48 
02:47 
02:46 
02:45 
02:44 
02:43 
02:42 
02:41 
02:40 
02:39 
02:38 
02:37 
02:36 
02:35 
02:34 
02:33 
02:32 
02:31 
02:30 
02:29 
02:28 
02:27 
02:26 
02:25 
02:24 
02:23 
02:22 
02:21 
02:20 
02:19 
02:18 
02:17 
02:16 
02:15 
02:14 
02:13 
02:12 
02:11 
02:10 
02:09 
02:08 
02:07 
02:06 
02:05 
02:04 
02:03 
02:02 
02:01 
02:00 
01:59 
01:58 
01:57 
01:56 
01:55 
01:54 
01:53 
01:52 
01:51 
01:50 
01:49 
01:48 
01:47 
01:46 
01:45 
01:44 
01:43 
01:42 
01:41 
01:40 
01:39 
01:38 
01:37 
01:36 
01:35 
01:34 
01:33 
01:32 
01:31 
01:30 
01:29 
01:28 
01:27 
01:26 
01:25 
01:24 
01:23 
01:22 
01:21 
01:20 
01:19 
01:18 
01:17 
01:16 
01:15 
01:14 
01:13 
01:12 
01:11 
01:10 
01:09 
01:08 
01:07 
01:06 
01:05 
01:04 
01:03 
01:02 
01:01 
01:00 
00:59 
00:58 
00:57 
00:56 
00:55 
00:54 
00:53 
00:52 
00:51 
00:50 
00:49 
00:48 
00:47 
00:46 
00:45 
00:44 
00:43 
00:42 
00:41 
00:40 
00:39 
00:38 
00:37 
00:36 
00:35 
00:34 
00:33 
00:32 
00:31 
00:30 
00:29 
00:28 
00:27 
00:26 
00:25 
00:24 
00:23 
00:22 
00:21 
00:20 
00:19 
00:18 
00:17 
00:16 
00:15 
00:14 
00:13 
00:12 
00:11 
00:10 
00:09 
00:08 
00:07 
00:06 
00:05 
00:04 
00:03 
00:02 
00:01 
00:00 
TRÒ CHƠI 
Ai nhanh, ai đúng 
F và H 
F và G 
F và J 
d. 	 H và G 
Câu 1: Hai phím có gai trên bàn phím là? 
Bắt đầu 
Hết giờ 
đ á p án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Câu 2 : Phím nào kết hợp dùng để gõ kí tự trên của phím có hai ký tự? 
Đáp án: Phím Shift 
Bắt đầu 
Hết giờ 
đ á p án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
0995459613 
Câu 3: Cách gõ tổ hợp phím Shift + F dưới đây là 
A. ĐÚNG 
B. SAI 
Bắt đầu 
Hết giờ 
đ á p án 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
Chúc các em chăm ngoan - học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tin_hoc_khoi_4_chuong_3_bai_3_su_dung_phim_shift_t.ppt