Bài giảng An toàn giao thông Lớp 4 - Bài 5: Giao thông đường thủy và phương tiện giao thông đường thủy - Trường TH và THCS 915 Gia Sàng

Bài giảng An toàn giao thông Lớp 4 - Bài 5: Giao thông đường thủy và phương tiện giao thông đường thủy - Trường TH và THCS 915 Gia Sàng

 Đặc điểm:

- Hình vuông

- Viền màu đỏ

- Ở giữa có chữ hoặc kí hiệu biểu thị điều cấm

  Biển chỉ dẫn:

Đặc điểm:

- Hình vuông

- Nền màu xanh thẫm

- Ở giữa có ký hiệu biểu thị điều chỉ dẫn

 

ppt 11 trang Khắc Nam 23/06/2023 790
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng An toàn giao thông Lớp 4 - Bài 5: Giao thông đường thủy và phương tiện giao thông đường thủy - Trường TH và THCS 915 Gia Sàng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH & THCS 915 GIA SÀNG 
An toàn giao thông – Lớp 4A1 
Bài 5 : Giao thông đường thủy và 
Phương tiện giao thông đường thủy. 
TP Hồ Chí Minh 
Hà Nội 
Tà u thủ y , 
tà u cao tố c , 
ca nô , thuyề n , 
xuồ ng má y , 
xuồ ng nhỏ 
Giao 
Thông 
Đường 
thủy 
Trê n biể n 
Trê n kê nh rạ ch 
Phương tiện 
Đi lại 
Trê n sô ng 
Biển báo giao thông đường thuỷ 
Cấm rẽ trái 
Cấm rẽ phải 
Cấm đậu 
Cấm phương tiện 
thô sơ đi qua 
  Biển báo cấm 
 Đặc điểm: 
- Hình vuông 
- Viền màu đỏ 
- Ở giữa có chữ hoặc kí hiệu biểu thị điều cấm 
ĐÚNG RỒI!!! 
  Biển chỉ dẫn: 
- Hình vuông 
- Nền màu xanh thẫm 
- Ở giữa có ký hiệu biểu thị điều chỉ dẫn 
  Đặc điểm: 
BẠN TRẢ LỜI XUẤT SẮC! 
Chấp hành tốt trật tự an toàn giao thông đường thủy 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_an_toan_giao_thong_lop_4_bai_5_giao_thong_duong_th.ppt